• Januar:
   -Dommermøte løshund

  • Februar:
   -Årsmøte 14. februar på Støren Hotel

  • Mars:
   -Trondheimsutstillingen på Melhus 21.03

  • April: 

  • Mai:  
   RS Gardermoen 9/5 
   -Samlet blodsporprøve 30/5
   -Bevegelig blodsporprøve 01. mai til 30. november

  • Juni:

  • Juli:  
   -Bandhundprøvene i tidsrommet 01.07-30.11.
   -Samlet bandhundprøve i Orkdal, 18.07-19.07
   -Bevegelig fersksporprøve og elgsporprøve 01.07-30.11.

  • August:
   -Samlet bandhundprøve i Selbu 15.08-16.08
   -Dommermøte separate bandhundprøver
   -Løshundprøver 21.08-23.12

  • September / Oktober:
   -JAKT og Jaktprøver

  • November:
   -Samlet løshundprøve i Gauldal 07.11-08.11
   -Løkkenutstillinga 15.11

  • Desember:
   -Dommermøter