Kontakt oss

Styret i S-T EHK 2020

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Gisle Andre Berdal
Gab1975@live.no
90 20 16 31
Nestleder
Roger Haugan
roger.haugan@storvik.no
97 17 59 82
Styremedlem
Nils Olav Stokke
nils.olav@st-elghundklubb.no
99 77 37 66
Styremedlem
Ottar H. Andersen
ottar.h.andersen86@hotmail.com
97 13 09 28
Styremedlem
Ingar Hansen
Ingar.hanssen81@gmail.com
97 71 60 08
1. varamedlem
Svenn Magnus Runde
svenn@st-elghundklubb.no
98 29 88 29
2. varamedlem
Stian Aune
stian.aune@gmail.com
46 95 05 14

Valgkomite

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Leif Landrø
e-landro@online.no
95 13 12 65
Medlem
Rune Morten Myrhaug
rune.myrhaug@oppdal.com
48 01 69 77
Medlem
Arne Olav Sæter

Komiteer og utvalg 2019

Utstilling

Leder
Kamilla Engen
kameng@online.no
99 48 84 41
komite Rune Morten Myrhaug
komite Gisle Andre Berdal

Sep. bandhundprøver

Prøveleder
Jan Petter Løseth

japettel@online.no
41 23 45 01

NKK. Rep Jostein Strand
Kontaktperson, Styret Nils Olav Stokke

Sep. løshundprøver

Prøveleder
Stian Aune

stian.aune@gmail.com
46 95 05 14

NKK. Rep Odd Joar Solbergløkk
Kontaktperson, Styret Stian Aune

Blodspor bevegelig

Prøveleder
Ole Furu
ole.furu@sunndals.net
91 82 48 46
Kontaktperson, Styret Gisle Andre Berdal
NKK. Rep Arve Olav Sæter

Fersk- og elgspor, bevegelig

Prøveleder
Henning Dragmyrhaug

henning_dragmyrhaug@hotmail.com

Kontaktperson, Styret Ingar Hansen
NKK. Rep Jon Kåre Flatberg

Prøver

Orkdalsprøven

Prøveleder
Svenn Magnus Runde

svenn@st-elghundklubb.no
98 29 88 29
NKK. Rep Even Sinnes
Prøvekomite Leif Landrø
Prøvekomite Tone Weflen
Prøvekomite Elisabeth Sveri

Selbuprøven

Treffleder Nils Olav Stokke
Prøvekomite Stig Alsethaug
Prøvekomite
Prøvekomite

Øksendaltreffet

Treffleder Svenn Magnus Runde
Prøvekomite Nils Haugan
Prøvekomite Kjetil Sæther
Prøvekomite Knut Olav Mellemseter
Prøvekomite Asgeir Rausand
Kontaktperson, Styret Roger Haugan

Samla blodsporprøve

Prøveleder
Oddvar Størdal
oddvais@online.no
97115899
Kontaktperson, Styret Gisle Andre Berdal
NKK. Rep Rune Morten Myrhaug

Gauldalsprøven

Prøveleder
Ottar Holden Andersen

ottar.h.andersen86@gmail.com
97 13 09 28

Prøvekomite Anne Jorunn Byggstøy
Prøvekomite Gisle Andre Berdal
Prøvekomite Odd Ivar Rønningsgrind
Dataansvarlig Stian Aune
Adresse for innbetalinger:
Sør-Trøndelag Elghundklubb
v/ Gisle Andre Berdal
Kontonummer: 4355 50 02999
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap AS

Styret

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Gisle Andre Berdal
Gab1975@live.no
90 20 16 31
Nestleder
Roger Haugan
roger.haugan@storvik.no
97 17 59 82
Styremedlem
Nils Olav Stokke
nils.olav@st-elghundklubb.no
99 77 37 66
Styremedlem
Ottar H. Andersen
ottar.h.andersen86@hotmail.com
97 13 09 28
Styremedlem
Ingar Hansen
Ingar.hanssen81@gmail.com
97 71 60 08
1. varamedlem
Svenn Magnus Runde
svenn@st-elghundklubb.no
98 29 88 29
2. varamedlem
Stian Aune
stian.aune@gmail.com
46 95 05 14

Valgkomite

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Leif Landrø
e-landro@online.no
95 13 12 65
Medlem
Rune Morten Myrhaug
rune.myrhaug@oppdal.com
48 01 69 77
Medlem
Arne Olav Sæter

Komiteer og utvalg 2019

Utstilling

Leder
Kamilla Engen
kameng@online.no
99 48 84 41
komite Rune Morten Myrhaug
komite Gisle Andre Berdal

Sep. bandhundprøver

Prøveleder
Jan Petter Løseth

japettel@online.no
41 23 45 01

NKK. Rep Jostein Strand
Kontaktperson, Styret Nils Olav Stokke

Sep. løshundprøver

Prøveleder
Stian Aune

stian.aune@gmail.com
46 95 05 14

NKK. Rep Odd Joar Solbergløkk
Kontaktperson, Styret Stian Aune

Blodspor bevegelig

Prøveleder
Ole Furu
ole.furu@sunndals.net
91 82 48 46
Kontaktperson, Styret Gisle Andre Berdal
NKK. Rep Arve Olav Sæter

Fersk- og elgspor, bevegelig

Prøveleder
Henning Dragmyrhaug

henning_dragmyrhaug@hotmail.com

Kontaktperson, Styret Ingar Hansen
NKK. Rep Jon Kåre Flatberg

Prøver

Orkdalsprøven

Prøveleder
Svenn Magnus Runde

svenn@st-elghundklubb.no
98 29 88 29
NKK. Rep Even Sinnes
Prøvekomite Leif Landrø
Prøvekomite Tone Weflen
Prøvekomite Elisabeth Sveri

Selbuprøven

Treffleder Nils Olav Stokke
Prøvekomite Stig Alsethaug
Prøvekomite
Prøvekomite

Øksendaltreffet

Treffleder Svenn Magnus Runde
Prøvekomite Nils Haugan
Prøvekomite Kjetil Sæther
Prøvekomite Knut Olav Mellemseter
Prøvekomite Asgeir Rausand
Kontaktperson, Styret Roger Haugan

Samla blodsporprøve

Prøveleder
Oddvar Størdal
oddvais@online.no
97115899
Kontaktperson, Styret Gisle Andre Berdal
NKK. Rep Rune Morten Myrhaug

Gauldalsprøven

Prøveleder
Ottar Holden Andersen

ottar.h.andersen86@gmail.com
97 13 09 28

Prøvekomite Anne Jorunn Byggstøy
Prøvekomite Gisle Andre Berdal
Prøvekomite Odd Ivar Rønningsgrind
Dataansvarlig Stian Aune
Adresse for innbetalinger:
Sør-Trøndelag Elghundklubb
v/ Gisle Andre Berdal
Kontonummer: 4355 50 02999
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap AS