Kontakt oss

Styret 2022

Jan Petter Løseth

Jan Petter Løseth

Leder

Per Tovmo

Per Tovmo

Nestleder

Anders Budal

Anders Budal

Styremedlem

Stian Aune

Stian Aune

Styremedlem

Eva Berdal Nygård

Eva Berdal Nygård

Styremedlem

Odd Ivar Rønningsgrind

Odd Ivar Rønningsgrind

1. Varamedlem

Stig Alsethaug

Stig Alsethaug

2. Varamedlem

976 71 688
stig.alsethaug@statkraft.com 

Adresse for innbetalinger:
Sør-Trøndelag Elghundklubb
v/ Jan Petter Løseth

Kontonummer:
4355 50 02999

Regnskapsfører:
Bjørkan Regnskap AS