Kontakt oss

 

Styret i 2020

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Gisle Andre Berdal
Gab1975@live.no
90 20 16 31
Nestleder
Roger Haugan
roger.haugan@storvik.no
97 17 59 82
Styremedlem
Nils Olav Stokke
nils.olav@st-elghundklubb.no
99 77 37 66
Styremedlem
Ottar H. Andersen
ottar.h.andersen86@hotmail.com
97 13 09 28
Styremedlem
Ingar Hansen
Ingar.hanssen81@gmail.com
97 71 60 08
1. varamedlem
Svenn Magnus Runde
svenn@st-elghundklubb.no
98 29 88 29
2. varamedlem
Stian Aune
stian.aune@gmail.com
46 95 05 14

Valgkomite

Funksjon / Navn E-post / Telefon
Leder
Leif Landrø
e-landro@online.no
95 13 12 65
Medlem
Rune Morten Myrhaug
rune.myrhaug@oppdal.com
48 01 69 77
Medlem
Arve Olav Sæter
Arve.olav.seter@gauldalen.no
93 45 00 47

Komiteer og utvalg 2020

Utstillings komité

Leder
Kamilla Engen
kameng@online.no
99 48 84 41
komite Rune Morten Myrhaug
komite Gisle Andre Berdal

Bandhund komité

Leder Roger Haugan
Komite Jan Petter Løseth
Komite Leif Landrø

Løshund komité

Leder Stian Aune
Komite Sigbjørn Solberg
Komite Jan Arne Berdal

Trondheimsutstillinga

Leder Kamilla Engen
Kontaktperson Styret Roger Haugan

Løkkenutstillinga

Leder
Kontaktperson styret Ingar Hanssen

Sep. bandhundprøver

Prøveleder
Jan Petter Løseth
japettel@online.no
41 23 45 01
NKK. Rep Even Sinnes
Kontaktperson, Styret Nils Olav Stokke

Sep. løshundprøver

Prøveleder
Stian Aune
stian.aune@gmail.com
46 95 05 14
NKK. Rep
Komite Ingar Hanssen
Kontaktperson, Styret Stian Aune

Blodspor bevegelig

Prøveleder
Henning Dragmyrhaug
henning_dragmyrhaug@hotmail.com
Kontaktperson, Styret Ingar Hanssen
NKK. Rep John Kåre Flatberg

Fersk- og elgspor, bevegelig

Prøveleder
Henning Dragmyrhaug
henning_dragmyrhaug@hotmail.com
Kontaktperson, Styret Ingar Hansen
NKK. Rep Jon Kåre Flatberg

Prøver

Orkdalsprøven

Prøveleder

NKK. Rep
Prøvekomite
Prøvekomite
Prøvekomite

Selbuprøven

Treffleder Nils Olav Stokke
Prøvekomite Stig Alsethaug
Prøvekomite Kjell Erik Setseng
Prøvekomite Kristian Stene

Øksendaltreffet

Treffleder Svenn Magnus Runde
Prøvekomite Nils Haugan
Prøvekomite Kjetil Sæther
Prøvekomite Knut Olav Mellemseter
Prøvekomite Asgeir Rausand
Kontaktperson, Styret Roger Haugan

Sæterdalsprøven

Prøveleder
Oddvar Størdal
oddvais@online.no
97115899
Kontaktperson, Styret Gisle Andre Berdal
NKK. Rep Rune Morten Myrhaug

Gauldalsprøven

Prøveleder
Ottar Holden Andersen
ottar.h.andersen86@gmail.com
97 13 09 28
Prøvekomite Anne Jorunn Byggstøy
Prøvekomite Gisle Andre Berdal
Prøvekomite Odd Ivar Rønningsgrind
Dataansvarlig Stian Aune

Tydalsprøva

Prøveleder
Ingar Hanssen
Prøvekomite Stian Aune
Prøvekomite Ottar Holden Andersen

Femundsprøven

Treffleder Gisle Berdal
Prøvekomite Arne Langen
Adresse for innbetalinger:
Sør-Trøndelag Elghundklubb
v/ Gisle Andre Berdal
Kontonummer: 4355 50 02999
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap AS