Vi som arrangør er ansvarlige for å legge til rette for at deltagere på årsmøtet har muligheten til å holde 1 meters avstand til de har fått satt seg på faste tilviste plasser i kinosalen.

 Det hjemler påmelding/oversikt over deltagere, samt at vi må kjøpe inn tilstrekkelig servering.
Vi opprettholder påmelding.
Påmelding til Roger Haugan på:
Roger.haugan@statkraft.com