Sør-Trøndelag elghundklubb inviterer til årsmøte lørdag 15.februar 2020 kl.15:00. Møte avholdes på Støren bakeri og veikro, og det blir premieutdeling og middag etter møte.

Vedlagt ligger sakspapirer, og vi ønsker velkommen!

Innkalling
Årsberetning
Aktivitetsplan 2020 (utkast)
Regnskap (Detaljert regnskap blir lagt frem på årsmøte)
Valg 2020