Vi har måtte igjen finne nye lokaler og klokkeslett for årsmøtet vårt.

Adressen blir:
Oppdal Kulturhus kl. 12.00
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Oppdatert saksliste
Regnskap 2020
Årsmelding 2020
(oppdatert versjon)

Vi beklager dette, men i situasjon vi står i så håper vi på forståelse for dette.
(Skulle ting forandre seg, vil vi gå for ett digitalt årsmøte ved en senere tidspunkt. Dette vil da bli annonsert.

Vi anbefaler å komme og gå med munnbind. Middag og premieutdeling må i år utgå.

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021:

Leder Gisle Berdal, gjenvalg etter forslag fra valgkomiten
Nestleder Roger Haugan, ikke på valg
Styremedlem for 2 år, Anders Budal etter forslag fra Gisle Berdal
Styremedlem for 2 år, Kamilla Engen etter forslag fra Elisabeth Sveri
Styremedlem for 1 år, Ottar Holden Andersen gjenvalg for å komme inn på rullering etter vedtekter.
1.varamedlem, Stig Alstadhaug, forslag fra Nils Olav Stokke
2.varamedlem, Stian Aune , forslag fra Gisle Berdal

Valgkomité, Rune Myrhaug, ikke på valg
                    Arve Olav Sæter, ikke på valg
                    Nils Olav Stokke, ny, forslag fra valgkomiten
Varamedlem i valgkomiten, Sigbjørn Solberg, forslag fra valgkomiten

Representanter til RS, styret gies fullmakt til å utnevne representanter.

2 revisorer for 1 år, Ingar Gravrok og Gudmund Refseth, gjenvalg etter forslag fra valgkomiten. Innstillingen er fra en enstemmig valgkomité.