Årsmøte nærmer seg, så: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet – herunder forslag til valg – må være h.h.v. styret / valgkomiteens leder ved Jan Arne Berdal i hende senest 10. januar.