Årsmøtet blir 14. februar klokken 15.00 på Støren Hotel. Etter årsmøtet vil det bli premieutdeling og middag som tidligere år. Det er muligheter for overnatting.

Påmelding til Ove Helge Lo (tlf 90578104) innen 04. feb.

Innkalling og saksliste, samt info om pris og overnatting kommer senere.