HUSK frist for medlemmene til å sende inn forslag på saker og kandidater til valg, som årsmøtet skal behandle, er lørdag 15. januar.

Sør-Trøndelag elghundklubb inviterer herved til årsmøte lørdag 12.februar 2022 kl.12:00.

Møte avholdes i Melhus kultursal.

Grunnet Covid-19 situasjonen blir det forbehold om endringer.

Foreløpig sakliste:

-Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og

æresmedlemmer

-Godkjenning av innkalling.

-Godkjenning av sakliste.

-Valg av tellekorps.

-Valg av to personer til å underskrive protokollen.

-Valg av protokollfører.

-Valg av årsmøtedirigent.

-Styrets årsberetning med Aktivitetsplan for 2022.

-Styrets regnskap med budsjett.

-Innkomne saker

-Valg

Forslag på saker skal sendes styret ved leder: gab1975@live.no

Forslag på kandidater til valg skal sendes VK leder: rune.myrhaug@oppdal.com

Premieutdeling og middag vil vi planlegge nærmere møtet.Da vi ser nærmere hvordan situasjon er med pandemien.