Årsmøte ble avholdt i Melhus kultursal lørdag den 12.02.2022. Totalt møtte 57 stemmeberettigede medlemmer.
Årsmeldingen ble gjenstand for diskusjoner, og det var spesielt to saker som ble diskutert. Resultatet av denne diskusjonen medførte at årsmelding ikke ble godkjent av årsmøtet.
Da årsmelding ikke ble godkjent ble det framsatt krav om ekstraordinært årsmøte, der årsmeldingen vil bli tatt opp til ny behandling.
Årsmøte ble avsluttet etter 8 timer.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte kommer etter hvert.

Link til årsmøteprotokoll finnes her

Nyvalgt styret for Sør-Trøndelag Elghundklubb finnes her

Takk til gammelt styret for innsatsen gjennom 2021.