Her følger årsmøteprotokollen

Årsmøte med tilhørende festmiddag ble avholdt på Bårdshaug Herregård i Orkanger den 11.02.2023.

Det møtte 32 stemmeberettigede og 39 til middag og premieutdeling. Det ble i år utdelt hele 30 championatskjold, og vi gratulerer alle sammen!