Vi har i år avholdt ett noe spesielt årsmøte. Da pandemien herjer i aktivitetsområdet vårt. Vi valgte å avholde, på grunn av usikkerheten for hvordan det vil bli senere i Februar og Mars. Vi åpnet for innspill via epost, for de som ikke kunne komme. Så får medlemsmøte med aktuelle saker, premieutdeling og bankettmiddag, bli arrangert, når det åpnes mer i distriktet vårt.

Årsmøtet 2021

På grunn av pandemien, åpnet Styret for att innspill til saker kunne komme på epost i forkant av møtet. Vi mottok 2 innspill.

Det deltok 9 stk medlemmer inkludert styret og valgkomiteens leder.

Sak 1 Godkjent

Sak 2 Godkjent

Sak 3 Godkjent

Sak 4 Ottar Holden Andersen og Ingar Hansen

Sak 5 Rune Morten Myrhaug og Arne Rolfsjord

Sak 6 Gisle Andre Berdal

Sak 7 Roger Haugan

Sak 8.

 • Årsberetning Enstemmig godkjent
 • Aktivitetskalender

Styret vi ha den åpen pga covid19

Innspill fra Kamilla Engen

Innspill på sak 8: Styrets årsberetning med Aktivitetsplan 2021.

Det er på Aktivitetsplanen for 2021, og Øksendalstreffet jeg fremmer følgende innspill:

Øksendalstreffet vedtas ikke av årsmøtet i Aktivitetsplan for 2021. Det nyvalgte styret evaluerer arrangementet med tanke på om det er så godt arrangert at målsetningen er nådd, og om det  er andre områder i klubbens aktivitetsområde som bør stimuleres for å etablere nye prøveterreng med lokale prøvedommere. Alternativt besluttes arrangert som samlet bandhundprøve.

Argumentasjon:

Øksendalstreffet er arrangert hvert år siden 2016, og hadde opprinnelig som målsetning å; Etablere aktivitet i nye områder i klubbens aktivitetsområde, ved å etablere nye prøveterreng, hvor lokale ekvipasjer ble prioritert, og ved økt aktivitet/prøver av lokale ekvipasjer, gav kompetanse lokalt til å utdanne lokale prøvedommere.

Formål i 2020: Prioritere ekvipasjer som går sin første prøve, som treffer målsetningen om rekruttering.

Fakta Øksendalstreffet 10.-12. juli 2020:

* Annonsert 29.2.20 på klubbens Facebook-side, som to dager med separate bandhundprøver, og åpnet for påmelding på eksternt elektronisk skjema.  2 uker etter årsmøtet 15.2.20, og før prøveleder og NKK var utpekt på separate bandhundprøver.

* Arrangert fredag, lørdag og søndag, helga før samlet bandhundprøve over to dager; Orkdalsprøven, som satte tak på 20 skogsdager.

* 3 prøvedager på rad på Øksendalstreffet.

* Totalt 30 skogsdager gått på Øksendalstreffet.

* 8 av ekvipasjene gikk to stk. 1-dags prøve i Øksendalen.

* 3 av ekvipasjene gikk 2-dagers prøve i Øksendalen.

* En autorisert bandhunddommer gikk med sin hund på 1-dags prøve i Øksendalen.

* En fører gikk 2-dagers prøve på fredag og lørdag, og søndag gikk han elevarbeid for bandhunddommer-utdanning.

* Rasefordeling 30 skogsdager: 29 NES, 1 NEG.

* 6 skogsdager gått av hunder fra én oppdretter på Øksendalstreffet.

Med hilsen

Kamilla Engen

Medlem av S-T EHK

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner ikke aktivitetsplan.

Sak 9 regnskap

 • Ingen merknader, godkjent

Sak 10 A og B:

Sak A

(Forbundets saker inn mot RS)

RS-sak Forslag til reviderte lover til NEKF med merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling til revidering av lover for NEKF

-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling – Jaktprøveregler bandhund

 Innstilling fra Bandhund-komiteen

– Bandhund komiteen i ST-EHK har sendt inn flere innspill til revideringen av bandhund reglene. både på høringsrunde 1 og 2. Å vi fikk med mye av dette.

-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling – Jaktprøveregler Løshund

-Jaktprøveregler Løshund – Innstilling fra Løshund-komiteen som skrevet i innkallingen/sakslisten. Løshund-komiteen har sendt inn sine meninger til revidering av løshund reglene, men har ikke blitt hørt. 

Som Sak 20210112 Revidering av jaktprøveregler. Etter innspill fra løshund-komiteen, setter styret seg imot deler av revideringen av løshund-reglene. Spesielt forandring av vekt-tall i moment 3 og 7. Også forslag til forandring i moment 6.

-Styrets innstilling: Styret støtter innstillingen fra løshund-komiteen. ST-EHK vil gå mot revidering på RS, å gå for reglene som de er i dag.

-RS-sak Endring i krav for avlshunder NEG

-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund

– Styret støtter løs- og bandhund komiteene. .

2 stk 1 dags prøver og 1stk 2dagsprøve, med 4 forskjellige dommere. Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 1. desember

 • Årsmøtet forandret 23 desember til 1 desember, etter innspill fra løshundkomiteen.

-RS-sak Unghundschampionet jakt

-Styrets innstilling: Støttes ikke

-RS-valg 2021

 – Styret støtter sittende forbundsstyret, og synes de har gjort en god jobb for å rydde og omstrukturere forbundet. 

Sak B

Innkommende sak fra Ingar Hansen

Vi tar denne saken videre til RS.

 • Innspill fra Kamilla Engen
 • Innspill om enighet med styrets forslag til å oppheve gjeldende regelverk fra 1. september 2021.
 •  
 • Begrunnelse:
 • Gjeldende regelverk om hvilende NUCH stimulerer ikke til økt deltagelse av elghundrasene på utstilling/eksteriørbedømmelse.
 • Mange elghundeiere deltar ikke på utstilling utover at de en gang har oppnådd premiering, som kvalifiserer til å stille på jaktprøve. De opplever at det ikke er noen vits i å forsøke å få cert på utstilling, før de evt har oppnådd jaktchampionat. Dermed stilles ikke disse hundene i den toårs perioden det minimum tar å oppnå jaktchampionat.
 •  
 • Begrunnelsen for å innføre gjeldende regelverk i 2016 om hvilende NUCH, var frykten for at det skulle utvikles en show-rase av NEG, slik man har sett på noen jaktraser, f.eks. noen av fuglehundrasene.
 • Dersom en slik utvikling skulle bli en realitet, bør virkemidler mot denne utviklingen iverksettes når problemet eksisterer.
 •  
 • Elghundforbundet må forvalte våre nasjonalraser kunnskapsbasert, og ikke endre reglene på grunn av hypotetiske problemer.
 •  
 •  
 • Med hilsen
 •  
 • Kamilla Engen
 • Medlem S-T EHK

Valg:

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021

Leder Gisle Berdal, gjenvalg etter forslag fra valgkomiten Valgt

Nestleder Roger Haugan, ikke på valg

Styremedlem for 2 år, Anders Budal etter forslag fra Gisle Berdal Valgt

Styremedlem for 2 år, Kamilla Engen etter forslag fra Elisabeth Sveri Valgt

Styremedlem for 1 år, Ottar Holden Andersen gjenvalg for å komme inn på rullering etter vedtekter. Valgt

1 varamedlem, Stig Alstadhaug, forslag fra Nils Olav Stokke Valgt

2 varamedlem, Stian Aune , forslag fra Gisle Berdal Valgt

Valgkomité, Rune Myrhaug, ikke på valg
                    Arve Olav Sæter, ikke på valg
                    Nils Olav Stokke, ny, forslag fra valgkomiten Valgt
Varamedlem i valgkomiten, Sigbjørn Solberg, forslag fra valgkomiten Valgt

Representanter til RS, styret gies fullmakt til å utnevne representanter. Enstemmig

2 revisorer for 1 år, Ingar Gravrok og Gudmund Refseth, gjenvalg etter forslag fra valgkomiten. Valgt

Innstillingen er fra en enstemmig valgkomité

Underskrevet av Rune Myrhaug og Arne Rolfsjord