Sør-Trøndelag elghundklubb inviterer herved til årsmøte lørdag 12.februar 2022 kl.12:00.

Møte avholdes i Melhus kultursal.

Grunnet Covid-19 situasjonen blir det forbehold om endringer.

Foreløpig sakliste:

-Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og

æresmedlemmer

-Godkjenning av innkalling.

-Godkjenning av sakliste.

-Valg av tellekorps.

-Valg av to personer til å underskrive protokollen.

-Valg av protokollfører.

-Valg av årsmøtedirigent.

-Styrets årsberetning med Aktivitetsplan for 2021.

-Styrets regnskap med budsjett.

-Valg

Premieutdeling og middag vil vi planlegge nærmere møtet. da i ser nærmere hvordan situasjon er med pandemien.