Sør-Trøndelag Elghundklubb hadde årsmøte 14/2-15

 

Referat fra møtet

I år ble møtet avholdt på Støren Hotell. Hele 55 stemmeberettigede hadde møtt opp, noe som er veldig gledelig.

Også 2014 har vært et aktivt år for klubben, noe en økning på nesten 25% i jaktprøvene vitner om. Det ble gått 256 prøvedager i skogen, mot 205 i 2013. Tilbakemeldingene på årsmøtet tyder på at dette er godt opp i mot smertegrensen for antall dager sett i forhold til antall dommere vi har til rådighet.

 

Leder gjennom mange år Ove Helge Lo takket av, og blir nå etterfulgt av Kamilla Engen. I tillegg ble Leif Landrø og Kjell Ivar How nye medlemmer i styret.

 

Etter årsmøtet ble det servert middag med påfølgende utdeling av championatskjold og og andre premier.

Bildet er vel et synlig bevis på den store aktiviteten i klubben, med mange fornøyde eiere av hunder med innkassert championat-tittel.

aarsmote2014champ

 

Arnulf Storrøsæter ble hedret for sin innsats i NM løshund etter at han forsvarte tittelen og ble norgesmester for andre gang med sin gråhund Toro

aarsmote2014arnulf