Som i fjor så inviteres det til elghundtreff i Øksendalen i sommer

 I år blir dette arrangert som et bandhundtreff med et rikholdig og interessant program. Tidspunkt for arrangementet er 12.-14. august. 

Se invitasjon til arrangementet