BndtvangSelv om den ordinære båndtvangen gjelder fra 1. april til den 20. august vil vi minne om at det kreves grunneiers tillatelse på forhånd til å drive med løshundtrening utenfor denne tidsperioden.