Frist for å bestille championatskjold er 15. januar 2020 . Disse deles ut i forbindelse med årsmøtet den 15. februar. Bestilling skjer via Nils Olav Stokke på epost Nils.olav.stokke@gmail.com

Bruk dette skjemaet for å bestille skjold

Årsmøtet 13.2.16 vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte om championatskjold skulle dekkes av klubben, samt evt. hvilke typer championatskjold.

Styret vedtok i sak: 01.23.16: CHAMPIONATSKJOLD: STEHK dekker norske jakt- og utstillingsskjold – ikke utenlandske/internasjonale.
Pris pr. skjold som ikke dekkes av klubben: Kr 690.- inkl. mva. + porto

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no -> min side, eller ved å bruke Dette søknadskjema

Hund som tilfredsstiller kravene til løshund jaktchampionat, selv om premielistene ikke er klare, kan også bestille.