Frist for å bestille championatskjold er satt til 13. januar 2021 . Disse deles ut i forbindelse med årsmøte.

Bestilling kan gjøres ved å fylle ut dette skjema

Spørsmål kan rettes til Nils Olav Stokke på epost: Nils.olav.stokke@gmail.com

Klubben dekker norske jakt- og utstillingsskjold. Andre skjold må dekkes selv.
Pris pr. skjold som ikke dekkes av klubben: Kr 690.- inkl. mva. + porto

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no

Hunder som er innstilt og tilfredsstiller championatkravet kan søke selv om ikke premielistene er klare.