Championatskjold deles ut i forbindelse med årsmøtet den 11. februar 2023, og frist for bestilling er satt til 10.januar 2023. Om du ikke har mulighet for å komme for å motta skjolde ditt, er det fint om du gir beskjed til:
Jan Petter Løseth – japettel@online.no

Bestilling kan gjøres ved å fylle ut dette skjema

Klubben dekker norske jakt- og utstillingsskjold. Andre skjold må dekkes selv.
Pris pr. skjold som ikke dekkes av klubben: Kr 690.- inkl. mva. + porto

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no