Årsmøtet 13.2.16 vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte om championatskjold skulle dekkes av klubben, samt evt. hvilke typer championatskjold.

Styret vedtok i sak: 01.23.16: CHAMPIONATSKJOLD: STEHK dekker kun norske jakt- og utstillingsskjold – ikke utenlandske/internasjonale.

Frist for å bestille championatskjold er 11. januar 2019. Disse deles ut i forbindelse med årsmøtet den 9. februar. Bestilling skjer til Hans Kjetil Belsvik, hkb@midtelektro.no

Bruk dette skjemaet for å bestille skjold

Søknad om championattittel sendes Norsk Kennel Klub. Søknadskjema for championattittel finner du her

Hund som tilfredsstiller kravene til løshund jaktchampionat, selv om premielistene ikke er klare, kan også bestille.