Minner om følgende: Til de som enten har gått separat-prøver eller samla-prøver i sommer: I henhold til vedtak på årsmøtet så blir det heretter opp til hver enkelt prøvedeltager å bestille/betale premiefat på STEHK’s prøver.

Det er nå en ny kunstner som maler fatene. Informasjon om hvordan de ser ut og bestilling kan leses på dette infoskrivet