Et knippe bilder fra Orkdalsprøven 2012 er lagt ut under Bilder. Vil samtidig oppfordre alle om å sende inn flere bilder, det være seg fra Orkdalsprøven eller fra andre elghundarrangementer.