Sør-Trøndelag Elghundklubb arrangerte innføringskurs i blodspor for 7 ungdommer og nybegynnere 17. juni.

Kurset var særlig rettet mot bruk av elghunder, og hvordan utnytte egenskapene hos elghundrasene til ettersøk av skadd hjortevilt.

Det er alltid hyggelig å arbeide med ungdom og nybegynnere som ønsker å bruke elghund til jakt og ettersøk. De har ofte nye måter å se ting på og bidrar dermed til at arbeidet med fremme av elghundene stadig blir bedre. Det deltok også kursdeltagere som hadde andre raser enn elghund.

Instruktørene på kurset utgjorde en sammensatt kompetanse, med mye erfaring i praktisk ettersøk, konkurransedømming av blodspor, pedagogisk kompetanse og oppdatering av nytt regelverk, som er gjeldende fra 1. april 2016.  Disse var Gunnar Bostad, Oddvar Størdal og Kamilla Engen.

Kursavgiften var kr. 540,- som tilsvarer medlemsavgiften i Sør-Trøndelag Elghundklubb.  Kurset var gratis for medlemmer av klubben, som medførte at de fleste av kursdeltagerne som ikke var medlemmer fra før, meldte seg inn i klubben.  Disse ønskes hjertelig velkommen inn i en stor elghund-klubb, hvor det er samlet mye kompetanse og erfaring om hvordan benytte elghund til jakt og ettersøk, som de gjennom sitt medlemskap får tilgang til.

Etter teoridelen dro hele kurset til Skogly Skistadion, hvor det kvelden før, var lagt ut et blodspor etter kravene i regelverket. Der demonstrerte Jan Bye med sin norske elghund grå, Kira, hvordan en elghund kan gå et blodspor. Blodsporet var lagt inn på en GPS, slik at kurs-deltagerne kunne følge med eksakt hvor blodsporet gikk, og fikk informasjon om opphold og vinkler i blodsporet. Det var veldig lærerikt å se hvordan elghunden runderte ved vinker og hvordan den benyttet overvær i arbeidet.  Kira var meget flink og fant sporslutten. Viltdelen var surret fast med ståltråd, men Mikkel Rev hadde jobbet hardt og røsket i skanken slik at ståltråden nesten var rettet helt ut.

Dette er viktig lærdom, at det ofte er forstyrrelser for elghundene fra dyrelivet i skogen, når de skal ut på reelle ettersøk.  Da er det viktig at de er så godt trent at de fortsetter på oppgaven sin, som er å følge samme skadde dyr eller kunstig utlagt blodspor.

Kurs-deltagerne stilte mange gode spørsmål og det var godt å ha så bred erfaringsbase blant instruktørene, som har utallige og forskjellige løsninger på utfordringer med det å trene blodspor med elghund.

Tilbakemeldingen fra kurset; var inspirerte kurs-deltagere, som fikk lyst til å bruke kunnskapen de hadde fått på kurset og trene mye på blodspor med sine hunder.

Blodsporkurs 17.06.16