De som ønsker championatskjold må si i fra til Ove Helge Lo snarest. 

Hunder som står for løshundchampionat er ferdig behandlet, men premielista er ikke klar ennå. Disse kan derfor søke om championatskjold om ønskelig.

E-post: ovehelge@yahoo.no, tlf: 90578104