Frist for å bestille championatskjold er 1. februar 2016. Disse deles ut i forbindelse med årsmøtet den 13. februar. Bestilling skjer til Nils Olav Stokke, nils.olav.stokke@neanett.no

Søknad om championattittel sendes til Norsk Kennel klubb på dette skjemaet

Hunder som tilfredsstiller kravene til løshund jaktchampionat, selv om premielistene ikke er klare, kan også bestille.