Alle som skal ha championatskjold for 2012 må varsle i fra til Ove Helge Lo på tlf 90578104, eller på e-post ovehelge@yahoo.no snarest.

championatskjold