Det vil fra 1. mai bli mulig å melde seg opp til blodsporprøve, men det vil være noen smitteverntiltak dommere og deltagere må ta hensyn til.

For separate prøver er dette hovedpunktene som gjelder for dommer og fører:

  • Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplass og i felt til bruk for dommere og deltaker.
  • Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.
  • Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
  • Kritikkskjema blir sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.
  • Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
  • Det skal være mulig å holde minst to meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor deltagere parkerer, også å holde 2 meter mellom hver bil.

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.
Flere detaljer finnes her

Dommere som har utgifter til engangshansker og håndsprit får dette refundert av klubben. Kvittering for utgifter sendes til Nils Olav Stokke, nils.olav@st-elghundklubb.no

Det er viktig at dommere og deltagere vurdere sin egen helsesituasjon før de velger å dømme eller gå prøve.