På grunn av fersksporkravet for elevene innen løshund er det et stort press på årets fersksporprøver. Elever som vet at de trenger fersksporarbeid bes om å hjelpe klubben med gjennomføring av dette.

Kontakt prøveleder Jan Magne Bøkseth slik at så mange som mulig kommer seg til skogs.