På grunn av rekordhøy påmelding til Trondheimsutstillingen og hele 146 påmeldte hunder, har vi sett oss nødt til å utvide til 3 utstillingsringer.
Denne endringen vil medfører dommerendring for rasen Jämthund. Ny dommer vil bli Nina Eilertsen. Hun vil også dømme alle valper.
Ingen endringer for øvrige raser.
Mer informasjon om katalognummer, oppmøtetid etc. kommer nærmere helgen.

Vel møtt!