Det innkalles til dommermøte bandhund fredag 9. desember kl 19.00 på Gimse skole, Melhus. Påmelding til Bård Kalstad, tlf 90777553, innen 5. desember. Det vil bli matservering etter møtet. ALLE DOMMERE MÅ SNAREST SENDE INN KRITIKKER TIL PRØVELEDER EDVARD ASBJØRNSLETT