Det blir dommermøte for bandhund for ref.nr 35-17004 og 37-17001 tirsdag 3. oktober kl 18.00 på Gimse barneskole

Prøveleder: Tone Weflen

NKK-representant: Edvin Meistad