Det blir dommermøte for løshund 19. desember kl 18.00 på Rognestunet. Det blir da tatt en gjennomgang på de prøvene som er kommet inn.