Det blir dommermøte 1.desember for løshund på Støren bageri og veikro kl.19:00

Vi håper at så mange som mulig kan møte