Det blir dommermøte for løshundprøver 13.januar kl. 19:00 på Støren bageri og veikro.

Vi håper at så mange som mulig kan møte