Det blir dommermøte for løshundprøver 10.februar kl. 18:00 på Støren bageri og veikro.

Vi håper at så mange som mulig kan møte