Det vil bli avholdt dommermøte for separat bandhund den 25. august klokken 18.00. Sted: Kantina i Melhus rådhus (ved Melhustorget)

Alle dommere som har dømt separate prøver frem til 20. august (prøveref. 37-15005 og 35-15007) oppfordres til å møte, øvrige bandhunddommere er også velkommen.

Det blir servert pizza, så derfor må vi ha påmelding til Bård Kalstad, e-post baarkal@online.no eller tlf 90 77 75 53