Dommermøte for separat løs 2015 avholdes på Kroa på Støren mandag 4. januar klokken 18.00. Middag serveres kl 17.00. Dommere som ikke har fått sendt inn prøveresultater bes om å gjøre dette så snart som mulig. 

Ved spørsmål kontakt Stian på tlf 46950514 eller Arnulf på tlf 48123583/72436519