Til dommere som ønsker utgiftsgodtgjørelse for 2016: 

Her finner du informasjonsark om ordningen og skjema for innsending