Dommere som har dømt prøver for klubben har rett på dommeroppgjør for å dekke utgifter i forbindelse med bedømmingen.

De som ønsker oppgjør for 2020 sesongen må fylle ut dette skjema innen 20.12.2020