Sør-Trøndelag Elghundklubb

Sendes regnskapskontoret før 22.12.2021 for å komme med. Beløp over kr. 10.000,- må innberettes og skattes for.

Sendes på epost til Gerd@bjorkanregnskap.no

DOMMER:

Navn:________________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________________

Fødselsnr.:_________________________ Kommune:__________________________

 

Antall prøver

 

  1. Løshundprøver 600,- x ______ stk.                  kr. ____________
  2. Bandhundprøver 600,- x ______ stk.                  kr. ____________
  3. Elgsporprøver 250,- x ______ stk.                  kr. ____________
  4. Fersksporprøve 250,- x ______ stk.                  kr. ____________
  5. Blodsporprøver 200,- x ______ stk.                  kr. ____________
  6. Blodsporprøve

samlet 1. hund            kr. 200,- x ______ stk.                  kr. ____________

 

Overføres konto: ____________________________           Sum             kr. ____________

 

Dommers underskrift:                                               Dato:

 

________________________________                   _________________________

Overstående kontrolleres mot premieliste innsendt av prøveleder.