Klubben ønsker å presisere ordningen med dommergodtgjørelse

Dommergodtgjørelsen er ikke lønn, men skal dekke utgifter som dommeren har til kjøring til prøven, dommermøter og utdanning, samt slitasje på klær, utstyr og bruk av mobil og it-verktøy.

Unntaket er dersom en og samme dommer kommer over 8000,-. Da blir beløpet innberettet og det vil utløse krav om arbeidsgiveravgift for klubben og evt skattetrekk for dommeren.