Iht vedtekter så skal dokumenter til årsmøtet publiseres senest 14 dager før årsmøtedatoen. Under finner dere saksliste, årsmelding, forslag til aktivitetsplan og valgoversikt. 

Dersom det finnes rettidige forslag på kandidater til valg som ikke er med på valgoversikten, må disse forslagene umiddelbart videresendes valgkomiteen ved Stian Aune eller Elisabeth Sveri

Regnskap og budsjett blir ettersendt da regnskapsfører mangler noen bilag fra NKK. NKK jobber med å oversende alle bilag vedr. regnskapsåret 2017