Løshundkurset for dommere og aspiranter er flyttet til Støren bakeri ved Statoil Støren. Samme tidspunkt som tidligere annonsert