Informasjon fra NKK om «Hundesport»

 

Til alle NKKs medlemsklubber
 
Som det kommer fram av info i Hundesport nr. 5-14, som sendes ut i neste uke (uke 22) samt på NKKs nettsider, vil det bli foretatt en reduksjon i antallet utgaver av Hundesport f.o.m. andre halvår i år. Dette vil i praktisk bety at de opprinnelige utgavene nr. 8-14 og nr. 10-14 utgår, mens utgave nr. 9-14 og 11/12-14 gis ut ihht. opprinnelig produksjonsplan – men omdøpes til hhv. nr. 8-14 og 9-14.
 
Oppdatert utgivelsesplan for Hundesport 2014, med justerte bestillingsfrister og utgivelsestidspunkt, finner dere her:http://web2.nkk.no/hundesport/annonsere-i-hundesport/utstillingsannonser/
 
Dette innebærer en endring i utgivelsesplanen for Hundesport som er spesielt viktig for de klubbene som planlegger utstillingsannonser i 2. halvår. Siden augustutgaven av Hundesport utgår fullstendig, vil neste mulighet for annonsering være i nr. 8-14 (opprinnelig nr. 9), med utgivelse i uke 39 (22. – 26. september). Arrangementer som ønskes annonsert i Hundesport, der påmeldingsfrist faller før uke 39, må derfor annonseres i Hundesport nr. 6/7 (utg. uke 27). Her var bestillingsfristen opprinnelig 1. mai, men grunnet disse omleggingene er det fortsatt mulighet til å bestille annonser i denne utgaven – med absolutt siste bestillingsfrist 26. mai.
 
Bestillinger kan sendes snarest til hundesport@nkk.no eller jane@nkk.no
 
 
Vennlig hilsen
HUNDESPORTS REDAKSJON