Bandhundkomiteen i NEKF har kommet til at kap. 4 i bandhundreglene bør sendes ut til evaluering i områdeklubbene. Det er ikke et ønske fra BK om at det skal gjøres store forandringer, da reglene fungerer godt slik de er i dag.

Grunnen til at det ønskes en evaluering er at det over tid har kommet innspill om enkelte små justeringer.

Frist for tilbakemelding er 1.3.2015 til jank-lie@online,no

 Her er skrivet fra bandhundkomiteen