Alle forslag på kandidater til valgkomiteen før årsmøtet må sendes Stian Aune, stian.aune@gmail.com, eller Elisabeth Sveri, mesveri@online.no innen den 10. januar. Dette da valgkomiteens leder har trukket seg. Forslag som allerede er sendt avgått leder i valgkomiteen må sendes på nytt til Stian eller Elisabeth.