I forbindelse med Egmont-saken er det opprettet en gavekonto hvor alle kan bidra for å redusere Elghundforbundets lånekapital.

Vi er blitt oppfordret om å legge ut følgende informasjon i forbindelse med denne aksjonen:

«Egmont forliket.
En svært vanskelig situasjon å komme i for oss alle. Hva hvis vi hver og en setter kr 200,- inn på nevnte konto…..Det vil ihvertfall redusere forbundets lånekapital betydelig og en slik sum er fullstendig ubetydelig når vi ser på hva vi bruker på klær-peilere-hunder og kikkerter……

Kontonummeret er 1503 74 80883. 

Bruker du Vipps- søk etter NEKF»