Styret har vedtatt å tilby nye band og løshundførere halv pris på den første prøven som blir gått. Dette skal være et tiltak for å få flere førstegangsførere til å melde seg på prøve.

STYREVEDTAK:
Halv pris på første band og løshundprøve for nye hundeførere
Klubben har i mange år hatt som hovedmålsetning å rekruttere unge
førere og klubbøkonomien er god. Nye førstegangsførere får
tilbakebetalt 50% av påmeldingsavgiften etter at prøven er
gjennomført. Forutsetter medlemskap i S-T EHK.

ENSTEMMIG VEDTATT