Helseundersøkelsen for Norsk elghund grå og Norsk elghund sort er ferdig og klar til bruk. Vi oppfordrer nåværende og forhenværende eiere av NES og NEG og sette av noen minutter for å svare på denne helseundersøkelsen. Jo flere som deltar jo mer informasjon og kunnskap får vi om våre nasjonale elghunder.

Et svar pr. hund.

Du kan lese detaljerte opplysninger om denne undersøkelsen ved å trykk her..

LINK:
Norsk elghund grå, trykk her..

Norsk elghund sort, trykk her..