Forbundstyret har bedt løshundkomiteen om å forberede høring i forbindelse med jaktprøvereglene for løshund.

 

Områdeklubbene er bedt om  å komme med innspill innen 1 desember. I den forbindelse ønsker klubben at våre dommere ser på høringsuttalelsen og kommer med innspill om det er noe dere har innvendinger eller meninger om. Frist for forslag til klubben er 20. november slik at vi får forberedt evt. innspill til løshundkomiten.  Vi ber om at dette kommer skriftlig til Arve Olav Sæter. Hans mailadresse er  arve.olav.seter@gauldalen.no

Høringsdokumentet kan du lese her