Det er utarbeidet forslag på nytt regelverk for ny klasse for blodsporprøve av arbeidsgruppen oppnevnt av NKKs jakthundkomite.

Bakgrunnen for denne høringen er jakthundkomiteens behandling av regelverket for blod- og ferskspor på møte den 24. november 2015 -sak 14/15, med følgende vedtak:

Regelverket for blod- og ferskspor er behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk, og vært på høring hos klubber og forbund.
Beslutning: 
Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 år som et unntak pga. planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille regelverket for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- blodspor i to separate regelverk for å få regler som er mest mulig tilpasset den aktivitet som drives. Det må mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og en fagkomite for konkurranseprøver-blodspor

 

 

I arbeidsgruppens gjennomgang har man kommet til at det vil være hensiktsmessig å opprettholde et regelverk, men at man innfører en ny klasse; Eliteklasse ettersøksspor. Utkastet som ligger vedlagt er gruppens forslag tenkt lagt inn i dagens regelverk som en ny klasse, og vil fungere kun som konkurranseklasse.

Dagens blod- og ferskspor prøver opprettholdes etter dagens bestemmelser, slik at krav fra Miljødirektoratet for godkjenning av ettersøkshund overholdes

Tilhørende høringsdokumenter:

Skogskort

Regelverk

Kritikkskjema